Frj träningcamp. 3 dagar för pojkar och flickor födda 05/06