Plan för juniorverksamheten inom Esse IK 2023

Esse IK r.f. vill erbjuda en meningsfull fritidsverksamhet till alla som är intresserade av fotboll. Föreningen vill utveckla en juniorverksamhet som ger alla möjlighet att spela fotboll utgående från sina egna förutsättningar och ambitioner. Intresset för att spela fotboll är stabilt i föreningen och vår målsättning är att få i gång minst ett nytt juniorlag varje år. 

Inom föreningen prioriteras kamratskap och god föreningsanda. Våra juniorlag ska erbjuda alla spelare och ledare en lugn och trygg miljö. Vi jobbar tillsammans för att förebygga sexuella trakasserier och våld. 

Tränare och spelare utarbetar tillsammans ordningsregler som alla följer. Reglerna görs i enlighet med Bollförbundets All Stars-program. Vi respekterar varandra inom laget, våra motspelare, tränare, föräldrar, domare och andra funktionärer. Vår verksamhet är rusmedelsfri. Energidrycker används inte under träningar, matcher eller turneringar.

Det ska vara roligt att spela fotboll i Esse IK. Inom alla lag betonas föreningskänslan för att förstärka vi-andan. Genom fadderverksamhet mellan seniorer och juniorer stärks känslan för föreningen. Även tränare samarbetar sinsemellan för att förenkla övergången för enskilda spelare mellan olika lag. I huvudsak tränar och spelar spelaren alltid med laget i sin egen åldersklass, men varje spelare kan av olika orsaker även erbjudas möjlighet att träna med andra åldersklasser i föreningen.

I Esse IK ska man kunna spela fotboll hela vägen genom junioråldern, där vi har som mål att ha ett lag för varje årskull. Spelare som behöver mera utmaningar och visar ett stort intresse för att utvecklas ska erbjudas möjlighet att spela och träna även med dem som är ett år äldre ifall utrymme finns i laget så att det inte sker på bekostnad av speltid för de spelare som är i rätt åldersklass. I och med samarbetet i Fotbollsregionen Jakobstad kan spelare också erbjudas olika möjligheter till utveckling enligt det egna intresset. 

Från juniorfotbollen ska steget in i seniorfotbollen vara kort. Vi har två seniorlag för herrar i division 3 och 4 samt ett farmaravtal med IF Standard som spelar i division 5 där speciellt juniorer ska erbjudas speltid. På damsidan har vi tre lag. Representationslaget i division 2 andra laget i division 3 samt Juvelerna som inte deltar i tävlingsverksamhet. Äldre juniorer erbjuds möjlighet att träna och ev. spela med seniorer på för dem lagom nivå. 

För att juniorverksamheten ska fungera som helhet fördelas ansvar och uppgifter enligt följande:

1. Juniorsektionen

Alla juniortränare ingår i föreningens juniorsektion, som under verksamhetsåret 2023 leds av styrelsemedlemmarna och juniortränarna Sara McCartan och Andreas Lindfors. Sektionen samlas till regelbundna möten och diskuterar praktiska angelägenheter och spelideologi. Inom föreningen strävar vi efter en gemensam ideologi för hur vi vill spela fotboll. Målsättningen är att lära av varandra och hela tiden utveckla verksamheten.

Målsättningen är att alla tränare ska ha genomgått åtminstone Fotbollstränarens startutbildning som är det första steget i Finlands Bollförbunds tränarstege (eller motsvarande). Vi uppmuntrar alla tränare att utbilda sig vidare. Vi har flera tränare per lag, vilket ger större möjlighet att se alla spelare och uppmärksamma individuella framsteg. Vi strävar efter att ha ledare av båda kön i alla våra juniorlag.

2. Spelarna

Inom vår verksamhet bidrar vi till att utveckla fysiska, psykiska och sociala förmågor. Vi lär oss att vara goda kamrater, spela rent spel och att göra vårt bästa både i med- och motgång. Vi mobbar inte eller trakasserar någon och vi reagerar och pratar med någon vuxen, tränare, ledare eller föreningens kontaktperson i ärenden som rör trakasserier (för verksamhetsåret 2023 Sara McCartan) när vi upplever eller ser något osakligt. När man ser sina egna framsteg stärks självförtroendet och självkänslan.

Vi lär oss att ta ansvar för oss själva och vår omgivning. När vi representerar föreningen följer vi de regler som vi kommit överens om.

3. Föräldragruppen

Vi strävar efter att ha en aktiv föräldragrupp, med föräldrarepresentanter från alla juniorlag. Föräldragruppen ska fungera som ett stöd för tränare och spelare utgående från de behov varje enskilt lag har. Konkret kan kioskverksamhet under juniormatcher koordineras via föräldragruppen.

Juniorerna är en stor tillgång i föreningen. Det är viktigt att styrelsen, ledare, föräldrar och spelare tillsammans arbetar för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Tillsammans tar vi ansvar för att verksamheten är trygg för alla som deltar. Föräldrarnas uppgift är att stödja sina barn, uppmuntra och se till basbehoven. Under matcherna är det viktigt att föräldrarna hejar och peppar alla spelare i laget och behandlar domare och motståndare med respekt. Tränarna leder verksamheten.

Esse, januari 2023

Stäng meny