EIK 1

EIK 1 sommaren 2013

 

Maj

Fr 10 EIK NFF kl. 18:30

Må 13 19:30

On 15 19:30

To 16 Kiisto- EIK

Sö 19 19:30

Ti 21  19:30

To 23 18:30 EIK- Karhu

Lö 25 16:00

Må 27 19:30

Ti  28 GBK2 EIK

To 30 19:30

 

Juni

Sö 2 16:30

Må 3 18:30 EIK IFK

To 6 19:30

Lö 8 kl. 14:00 EIK JBK

Sö 9 19:30

Ti 11 SIF EIK

On 12 19:30

Sö 16 kl 19:30

Ti 18 EIK- Korsholm  kl. 19:30

Sö 23 19:30

Ti 25 19:30

On 26 Kiito A EIK

Sö 30 19:30

 

Juli

Ti 2 EIK Kraft 2 18:30

To 4 19:30

Sö 7 19:30

Ti 9 19:30

On 10 JBK EIK

Sö 14 19:30

Ti 16 EIK Virkiä 18:30

LEDIGA

Ti 30 19:30

 

Augusti

To 1 NFF EIK

Sö 4 19:30

Ti 6 19:30

On 7 EIK Kiisto

Sö 11 19:30

Ti 13 19:30

To 15 19:30

Lö 17 Karhu EIK

Ti 20 19:30

To 22 EIK GBK2 18:30

Sö 25 19:30

Ti 27 19:30

To 29 IFK EIK

Lö 31 16:00

 

September

Ti 3 19:00

To 5 EIK SIF 18:30

Sö 8 19:00

Ti 10 19:00

To 12 Korsholm EIK

Sö 15 19:00

Ti 17 19:00

To 19 EIK Kiisto A 18:00

Sö 22 19:00

Ti 24 19:00

To 26 19:00

Lö 28 Kraft 2 EIK

 

 

 

Stäng meny