Match Program EIK/PEFF YJ P-03. 2016

Tisdag 17.5 VETU – EIK/PEFF YJ KL.19.00 VETIL
Torsdag 26.5 EIK/PEFF YJ-OUHU KL.19.00
Tisdag 31.5 JARO/04 -EIK/PEFF YJ KL:18.00 JAKOBSTAD
Tisdag 7.6 MJK – EIK/PEFF YJ KL.19.00 MUHOLA
Tisdag 14.6 EIK/PEFF YJ – MYRAN KL.19.00 ESSE SPORTPLAN
Tisdag 28.6 EIK/PEFF YJ – JARO/VIT kl.19.00 ESSE SPORTPLAN

Stäng meny