Plan över säkerhetsåtgärder för att minska smittspridningen

Anvisningar för spelare samt vårdnadshavare 

  • Det är frivilligt att delta i verksamheten och man deltar på eget ansvar.
  • Kom till träningen bara om du är helt frisk. Stanna hemma och vila om du har ens lindriga symtom. 
  • Tvätta dina händer både före och efter träning. Ha gärna med eget handdesinfektionsmedel eller använd det som finns i hallen.
  • Föräldrar bör inte komma in i hallen utan lämnar och hämtar spelare utanför hallen. 
  • Kom gärna färdigt ombytt till träningen och bara en kort stund före träningen. Vi undviker att vistas längre än nödvändigt i omklädningsrummen.
  • Endast ett lag i taget vistas inne i hallen. Vänta utanför hallen tills det är ditt lags tur att vara inne i hallen.
  • Hosta eller nys i armvecket, ärmen eller i en pappersnäsduk och tvätta dina händer efter det. Spotta inte på planen.
  • Ta med en personlig dricksflaska. Låna inte din dricksflaska till andra.
  • Stanna hemma om du väntar på att bli coronatestad eller på ett svar på ett coronatest.

Meddela tränaren omedelbart om du bekräftats ha blivit smittad.

Stäng meny